Leje af afgasserVento afgasser

Luft i vandbårne varme- og kølesystemer er uønsket. Det giver anledning til støj, tæringer og øget energiforbrug.

Støj som følge af luft i anlægget lyder som vand der risler. Det kan være meget generende, især i beboelsesejendomme.

Luft i anlæg er ofte lig med ilt i anlægget. Ilt er gift for en rørinstallation da det giver øget risiko for tæringer. Levetiden på anlægget forkortes væsentligt.

Er der luft i et anlæg øges energiforbruget. Luft er ikke en god energitransportør, og derfor skal der bruges mere pumpeenergi for at transportere varmen eller kølingen rundt i bygningen.

Hos c:raadgivning kan du få råd om fjernelse af luft samt få hjælp til at undgå luft i anlægget i fremtiden. Vi kan ligeledes gennemføre målinger for at afgøre mængden af luft i anlægget. Luftindholdet bør ikke overstige 18 ml luft/l cirkulationsvand.

Hos c:raaadgivning kan du leje nødvendigt udstyr i form af vacuumafgassere for at blive luftproblemet kvit.