Har du styr på dit vand….?

Skrevet d. 16.03.2020

VDI 2035, DIN 50390-6, EN 12502-5, normer man bl.a. støder på når man læser datablade fra forskellige ventilleverandører. Er det noget man har taget alvorligt – måske. Det skal tages alvorligt.

Det har tidligere været kutyme at man kun tager vandkvaliteter alvorligt ved brugsvandssystemer, men det er faktisk lige så vigtigt, at det tages alvorligt på varme- og kølesystemer, hvis man vil sikre lang levetid og problemfri drift på anlæggene. 

Når vi bliver kaldt ud til fejlfinding på anlæg, hvor varme eller køling er gået i stå eller er stærkt reduceret, skyldes det ofte tilstoppede eller fastsiddende ventiler. Problemerne er opstået dels pga. korrosion i anlægget og dels afzinkning i ventiler, der får spindlerne til at sætte sig fast. Ved udtagning af vandprøver konstatere vi ofte for høj ledningsevne, for høj eller lav PH værdi, bakterier m.v..

Ofte bliver løsningen udskiftning af ventilerne, gennemskylning og ny indregulering. Rigtig behandling af vandet fra start af kunne have været løsningen til at undgå disse problemer.

Hvad er så rigtig behandling og hvad er den rigtige vandkvalitet. Det afhænger af de materialer delkomponenter i anlægget består af. Messing er f. eks. ikke bare messing. Det fås i alle mulige kvaliteter. Vores erfaring siger os at pris og kvalitet desværre hænger sammen og billige messingkvaliteter har større risiko for afzinkning end de dyre.

Brug af spædevand fra forsyningsselskabet løser desværre ikke problemet. Det er nødvendigt at kende konditionerne på vandet i installationen, få udtaget vandprøver og aktivt tage stilling til resultaterne. Et fokus der skal starte allerede i byggefasen og videreføres under drift, vedligeholdes vandet ikke løbende, bliver resultatet det samme.

En ny ting man skal være opmærksom på i varmeanlæg er bakterier. Med den nye DS 469 kommer anlæggene maksimalt op på 55 °C. Det er ikke nok til at dræbe eventuelle bakterier. Bakterier der danner film og slam i røranlægget og et aggressivt miljø der korrodere installationen. Derfor bør varmeanlæg undersøges for bakterier.

Vores indtryk er at branchen hænger fast i en æld gammel ”plejer” kultur og ikke er opmærksomme nok på disse problemer.

Problemer der skaber ineffektive varme og køleanlæg i en tid med fokus på energioptimering og udledning af CO2

Problemer der kunne være undgået uden væsentlig merøkonomi, men som skaber øgede driftsomkostninger og dyre renoveringer

Det kan vi sammen gøre bedre!