Husk legionella i en Coronatid

Skrevet d. 08.04.2020

Legionella bekæmpelse, vigtigere end nogensinde før!

Vask hænder regelmæssigt, brug håndsprit, nys i dit ærme, og undgå tæt kontakt med mennesker, der har symptomer. Ja, der har aldrig været så meget fokus på hygiejne som der er i øjeblikket. Corona-virussen har virkelig fået mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, for at undgå smittespredning.

Selvom Covid-19 virussen er et aktuelt og vigtigt emne, må vi ikke glemme Legionella bekæmpelse.

Shoppingscentrer, skoler, institutioner, svømmehaller, fitnesscentre, kontorbygninger og andre bygninger med større anlæg til varmt brugsvandsproduktion, har nu været lukket i snart 3 uger. Denne lukning kan medføre sundheds- og driftstekniske udfordringer.

I ferieperioder er det normalt at lukke for anlæg fx, ventilationsanlæg og varme-/ køle-anlæg, da der kan være en økonomisk gevinst ved det.

Anlæg der producerer varmt brugsvand, skal dog ikke lukkes. Det kan være fristende at spare lidt på fjernvarmen, ved at lukke for afspærringsventilen på varmtvandsbeholderen, men dette kan få fatale sundhedsmæssige konsekvenser. Varmt vand, som ikke er varmt nok, medfører bakterievækst, som i de senere år har forårsaget et øget antal Legionellasmittede i Danmark.

Hvor varmt, SKAL varmt vand være?

-          Temperaturen på varmt brugsvand skal overalt være mindst 50 °C for at modvirke bakterievækst. Det anbefales, at der inden 10 sekunder er 50 °C varmt vand fremme ved tapstederne.

-          Temperaturen i varmtvandsbeholderen skal være 55-57 ° C, så Legionella dør inden 5-6 timer.

-          For at forebygge biofilm i varmtvandsrør, anbefales det at have en konstant vandhastighed på over 0,05 m/s, så langt fremme ved aftapningsstedet som muligt.

-          En eventuel pasteurisering med en vandtemperatur på 60-70°C, fjerner bakterievækst helt. (Anbefales gennemført i nattetimerne)

Hvor varmt er vandet i dit anlæg?

Legionella formerer sig ved en temperatur på 20 - 46 ° C. Har dit anlæg en temperatur mellem 20 og 46 ° C, er brugerne af dit anlæg i højrisiko.

 

 

Alt er i orden, vores varmtvandsbeholder er 55 ° C!

Dette siger intet om temperaturen ude ved tappestederne. Måske er årsagen ét af følgende:

-          Rørsystemet er dimensioneret uden at tage tilstrækkeligt hensyn til cirkulationsledningen.

-          Cirkulationsledningen er fyldt med kalkaflejringer.

-          De termostatstyrede cirkulationsventiler er defekte.

-          De termostatiske blandingsbatterier er med defekt eller uden kontraventil.

Det særlige ved de ovenstående årsager er, at de ofte er vanskelige at lokalisere og er der masser af forbrug på anlægget, bliver de nødvendigvis ikke fundet med det samme.

Det er først når der lukkes ned for varmtvandsproduktionen, eller når det daglige forbrug mindskes / fjernes helt, at vi begynder at se konsekvenserne.

 

Det kolde drikkevand kan også være kontamineret med Legionella!

Et blandingsbatteri med defekt eller uden kontraventil, blander det kolde og det varme vand. Kombineres dette med et anlæg uden et dagligt vandforbrug, er der stor risiko for at det kolde drikkevand kontamineres.

 

Drift og vedligehold

På trods af landets krisetilstand, er det enormt vigtigt, at drifte og vedligeholde anlæg der producere varmt brugsvand.

Drift og vedligehold, normalt:

-          Alle anlæggets ventiler skal ”motioneres” mindst en gang årligt.

-          Bruser, -slange og perlatorer "skoldes" månedligt for at undgå Legionella

-          Varmtvandsbeholder skal udslammes én gang om ugen.

Ekstra drift og vedligehold, i den nuværende situation:

-          Varmtvandsbeholderen skal tømmes 1-2 gange dagligt.

-          Gennemskyl koldt- og varmtvandsledningerne, ved de kritiske tappesteder længst væk. (Afmonter perlatorer under gennemskylning, så der kommer mere vand.)

-          Få nedfældet et tappeprogram til servicepersonalet, så alle kritiske tappesteder bliver inkluderet.

Observerer driftspersonalet slimtråde ved udslamning af varmtvandsbeholder, eller lugt gener i bruser/perlatorer, anbefales det at udtage vandprøver til laboratorieundersøgelse.

 

Vi kan hjælpe

Vores ekspertise kan anvendes både inden og efter bygningen idriftsættes. Kontakt en af vores medarbejdere, for yderligere information om Legionella og hvordan det forbygges/bekæmpes.