Idriftsættelse

Idriftsættelse af en bygning er det sidste led i et bygningsprojekt, hvor de mange måneders planlægning og udførelse tages i brug for første gang.

Ved at iværksætte idriftsættelse under kontrollerede forhold med trinvis dokumentation, kan eventuelle fejl hurtigt identificeres og ordnes inden medarbejderne flytter ind.

Vi har udarbejdet et tjek- og kontrolsystem til entreprenører i forbindelse med idriftsættelse af anlæg. Dette system er samtidig en kvalitetskontrol, der sikrer, at alt er gennemgået og testet inden idriftsættelse.

Idriftsættelse af et anlæg er en multileds-proces, der indeholder følgende elementer:

Idriftsættelse af et anlæg er en multileds-proces

Klik for større billede

Vi overvåger hvert led under installationen og udarbejder udførlig dokumentation for hvert led.