Indregulering/balancering

Erhvervsejendommens komfort kan ikke undervurderes. Det er en vigtig del af en tilfreds og produktiv arbejdsstyrke i enhver virksomhed.

Indregulering/balancering handler om at tilpasse ydelser på varme, ventilation og køling i ejendommen, så der opnås et ensartet klima gennem hele bygningen. Svingende klima i forskellige dele af bygningen er ubehageligt og vidner om et system, der trænger til justering.

Flere grunde til indregulering/balancering

  • Skaber bedre komfort
  • Færre klager fra medarbejdere
  • Bedre driftsøkonomi
  • Lavere energiforbrug
  • Færre eller ingen støjgener

Derudover kan indregulering/balancering afdække fejl i bygningens anlæg, som kan udbedres til fordel for alle i bygningen.

Hvad er det optimale?

Et optimalt indeklima er ensartet komfort i hele bygningen.

Temperaturmæssigt er den optimale komfortstandard på 21-23° Celsius om vinteren. Hvis temperaturen falder til under 19°, er det for koldt; hvis temperaturen stiger til over 24°, er det for varmt. ”Smørzonen” ligger et sted mellem 20° og 23°.

Om sommeren ligger den optimale komfortstandard på 23-26° Celcius, fordi man typisk er lettere påklædt om sommeren og at det kan føles ubehageligt, hvis der er for stor forskel mellem inde og ude. De fleste vil opleve, at 22 grader er for koldt og at 27 grader er for varmt.

Sådan ser et ikke-reguleret system ud, hvor apparater for tæt på pumpen får et for højt flow, mens apparater længere væk fra pumpen får for lidt.
Sådan ser et ikke korrekt balanceret kølesystem ud, hvor armaturer/kølegivere for tæt på pumpen får et for højt flow, mens armaturer/kølegivere længere væk fra pumpen får for lidt flow og dermed har en stærkt reduceret køleydelse. Tilsvarende billede, men for et varmeanlæg.

Vi kan hjælpe

Vores ekspertise kan anvendes både inden og efter bygningen idriftsættes. Kontakt os og få en snak med Frank Johansen om, hvad vi kan gøre for optimering af jeres bygning.

c:raadgivning ApS er kursusleder og medudviklere på kurset "Indregulering af ventilationsanlæg" der afholdes af Molio.